Knallkorkens kennel

 

VILMAS STATUS 

Vilma röntgades när hon var drygt 1 år och fick gradering HD-C registrerad efter avläsning hos SKK. Via Schnauzerringen skickades hennes röntgenplåt till en certifierad avläsningscentral i Tyskland som fler länder använder sig av för ett andra oberoende utlåtande. (I Tyskland graderas de lite annorlunda, där varje grad även har 1 eller 2. Exempelvis HD-B1 ligger närmare HD-A och HD-B2 ligger närmare HD-C.)

 

Vilma fick gradering HD-A2 vilket är ett officiellt resultat men som SKK inte registrerar i sin data. Skrivet utlåtande från veterinär hittar du här

 

ALICE STATUS 

Mars-23, nu har vi fått svar från SKK på avläsningen. HD-A på båda höfterna.